Samarbeid & Nettverk

Samarbeid er en viktig forutsetning for å skape varige forbedringer. Her finner du en oversikt over våre samarbeidspartnere og de ulike nettverkene Varner er en del av. 

 • Arbeidsforhold

  THE ACCORD BANGLADESH

  The Accord Bangladesh er en uavhengig og bindende 5-års avtale mellom klesmerker og fagforeninger som skal sikre trygge og sikre arbeidsforhold i klesindustrien i Bangladesh. Varner undertegnet avtalen i 2013.

  http://bangladeshaccord.org/

  ADVIT FOUNDATION

  Advit Foundation er en NGO som jobber med å øke livskvalitet og arbeidsvilkår i India gjennom utbedring av miljøforhold. Hovedfokus er på opplæring i miljø og miljøbevarende tiltak. Vi har samarbeidet med Advit Foundation siden 2016.

  http://www.advit.org/

  ASSOCIATION FOR SOLIDARITY WITH ASYLUM SEEKERS AND MIGRANTS (ASAM) / REFUGEE SUPPORT CENTER (MUDEM)

  ASAM og MUDEM er tyrkiske organisasjoner som jobber med løsninger på de utfordringer og problemer som flykninger og asylsøkere møter i Tyrkia. Vi has samarbeidet med disse organisasjonene siden 2015 for å finne løsninger for flyktninger knyttet til vår leverandørkjede i Tyrkia.

  http://www.refugeeinturkey.org/en/About-the-Project-i1

  http://www.mudem.org/index.html

  THE CENTER FOR CHILD RIGHTS AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CCR CSR)

  CCR CSR er implementerende parter for Redd Barna i Kina og tilbyr tjenester og ekspertise som hjelper næringslivet med program og prosjekter som forbedrer forhold for barn, unge arbeidere, og foreldre som er arbeidsmigranter. Vi har samarbeidet med CCR CSR siden 2014.

  http://www.ccrcsr.com/

  CENTRE FOR RESPONSIBLE BUSINESS (CRB)

  CRB er basert i India og utvikler og implementerer kapasitetsbyggingsprogrammer. Vi har siden 2015 samarbeidet med dem om opplæring av arbeidere og ledere i rettigheter og regler i arbeidslivet.

  http://c4rb.org/index.html

  CYDD (ASSOCIATION FOR THE SUPPORT OF CONTEMPORARY LIVING)

  CYDD er en tyrkisk NGO som jobber med brudd på menneskerettigheter, demokratiske rettigheter og lovbrudd, spesielt knyttet til utdanning, kvinners rettigheter og miljø. Vi har samarbeidet med CYDD i “From Production Back to Education Project” siden 2017.

  http://www.cydd.org.tr/

  ELEVATE

  Elevate er en global organisasjon med som bidrar med løsninger for ansvarlig sourcing og som støtter bedrifter gjennom skreddersydde løsninger for å skape miljømessige, sosiale og forretningsmessige forbedringer i globale leverandørkjeder. Elevate har siden 2016 vært vår hovedpartner for sosiale revisjoner i leverandørkjeden.

  http://www.elevatelimited.com/

  FAIRTRADE

  Fairtrade er verdens mest kjente og anerkjente sertifisering og merkeordning for rettferdig handel. Sertifiseringen sikrer at råvareproduserende bønder og arbeidere har bedre handelsbetingelser og at råvarene er dyrket etter standarder for trygge arbeidsforhold og bærekraftig jordbruk. Vi har jobbet med Fairtrade-sertifisering siden 2017.

  http://www.fairtrade.no/

  INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH)

  IEH er et ressurssenter og en multi-stakeholder pådriver for etisk handel. Vi har vært medlem av IEH siden 2003 og som en del av vårt medlemskap rapporterer vi årlig åpent om vårt arbeid med etisk handel.

  http://etiskhandel.no/

  FAIR WAGE NETWORK (FWN)

  FWN er et resursnettverk som jobber med å skape et rammeverk for implementering av god lønningspraksis. Vi har samarbeidet med FWN siden 2014.

  http://www.fair-wage.com/

  IMPACTT LIMITED

  Impactt Limited er en konsulent som spesialiserer seg på etisk handel, menneskerettigheter, arbeidsstandarder, og utvikling gjennom global handel. Varner har samarbeidet med Impactt i prosjektet Benefits for Business and Workers (BBW) og i aktiviteter knyttet til forbedringer i leverandørkjeden.

  http://www.impacttlimited.com/

  LOCAL RESOURCES NETWOK (LRN)

  LRN er en nettverksplattform og et verktøy som tilrettelegger for deling av kunnskap og ekspertise på lokalt nivå om etiske utfordringer som knytter seg til internasjonal handel. Alt fra NGO’er, til solidaritetsorganisasjoner og fagkonsulenter er en del av nettverket.

  http://localresourcesnetwork.net/

  QUIZRR

  QuizRR er en svensk organisasjon som hjelper selskaper med risikostyring og opplæring i globale leverandørkjeder gjennom bruk av innovative målbare og skalerbare metoder. Vi har jobbet med QuizRR siden 2016.

  http://quizrr.se/

  TAOS NETWORK

  TAOS er en kinesisk organisasjon som jobber for å sette bedrifter i stand til å implementere gode arbeidsforhold gjennom opplæring og oppfølging. Vi samarbeider med TAOS for å implementere forbedringer i vår leverandørkjede i Kina.

  http://www.taosnetwork.org/aboutus.htm

 • Materialer & Miljø

  BETTER COTTON INITIATIVE (BCI)

  BCI er en multi-stakeholder organisasjon som jobber med å redusere negativ påvirkning av bomull i globale leverandørkjeder. Målet er å gjøre bomullsproduksjonen bedre for dem som er involvert i produksjonen, bedre for miljøet, og mer bærekraftig for tekstilsektoren. Varner ble medlem i BCI i 2016.

  http://bettercotton.org/

  GRØNT PUNKT

  Grønt Punkt er det europeiske lisenssymbolet for ansvarlig resirkulering av brukt emballasje. Logoen er et tegn på at selskapet som har laget produktet bidrar til å dekke kostnad for innsamling og resirkulering.

  www.grontpunkt.no

  KJEMIKALIEGRUPPEN (SWEREA)

  Kjemikaliegruppen tar for seg restriksjoner i bruk av kjemikalier og metoder for å begrense uheldige kjemikaler i produksjonsprosesser. Vi har vært medlem av Kjemikaliegruppen siden 2012.

  http://www.kemikaliegruppen.se/

  MICROFIBER

  Prosjektet handler om å forstå miljøatferden og virkningen av mikroplastiske fibre (MPFs) i marint miljø, med mål om å utvikle et rammeverk som gjør det mulig for tekstilprodusenter å ta gode miljøvalg når de velger materialer.

  https://www.sintef.no/microfibre/

  SVANEMERKET

  Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket. Svanemerket viser at et produkt er et godt miljømessig valg. Vi lanserte de første svanemerkede produktene i 2015.

  http://www.svanemerket.no/

  SWEDEN TEXTILE WATER INITIATIVE (STWI)

  STWI er et samarbeid mellom tekstilindustrien og Stockholm International Water Institute (SIWI) som skal skape løsninger på utfordringene som knytter seg til vannbruk i tekstilproduksjon. Vi ble medlem i initiativet i 2016.

  http://stwi.se/about/

  TEXTILE EXCHANGE

  Textile Exchange en global organisasjon som jobber for å gjøre tekstilindustrien mer bærekraftig. Vi ble medlem i 2016.

  http://textileexchange.org/

 • Veldedige Organisasjoner

  FRETEX

  Fretex er den største innsamler av brukte klær og tekstiler i Norge, og har drift internasjonalt. Vi har samarbeidet med Fretex siden 2012 med innsamling av overskuddsvarer, feilvarer og brukte varer.

  http://www.fretex.no/

  NORGES RØDE KORS:

  Den Internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmånebevegelsen er verdens største humanitære nettverk. Bevegelsen er nøytral og upartisk og bidrar til beskyttelse og støtte til mennesker som er berørt av katastrofer og konflikter. Carlings har støttet Norges Røde Kors Norge siden 2015, med fokus på prosjekter i Colombia og har engasjert ansatte gjennom prosjektet Carlings for Colombia.

  https://www.rodekors.no/

  https://carlingsforcolombia.com/

  PLAN NORGE

  Plan har fokus på barns rett til skolegang, helsetjenester og beskyttelse. Bik Bok har samarbeidet med Plan Norge siden 2011, og siden 2014 i prosjektet Girls Right to Education.

  https://www.plan-norge.no/

  http://girlsrighttoeducation.bikbok.com/

  REDD BARNA

  Redd Barna er en global organisasjon som jobber for barns rettigheter, gir barn mulighet til en god start på livet med mulighet til læring og beskyttelse. Dressmann er hovedpartner for Redd Barna i Norge. Dressmann og Redd Barna har siden 2013 samarbeidet i prosjektet Work 2 Learn, hvor unge i Bangladesh får mulighet til å ta yrkesutdanning.

  https://www.savethechildren.net/

  UNG NORGE

  Ung Norge (og lokallaget Ung Oslo) er en organisasjon som jobber for å skape gode oppvekstsvilkår for barn og ungdom. Dressmann er samarbeidspartner med Ung Norge.

  http://ungnorge.no/

  UNICEF

  UNICEF er en ledende humanitær og bistandsorganisasjon som jobber for barns rettigheter globalt. Cubus har vært UNICEF signaturpartner siden 2006 med spesielt fokus på barns rettigheter i Bangladesh.

  https://www.unicef.no/

 • Dyrevelferd

  DYREVERNALLIANSEN

  Dyrevernalliansen er en norsk organisasjon som jobber for dyrevelferd.

  https://www.dyrevern.no/

  INTERNATIONAL DOWN AND FEATHER TESTING LABORATORY (IDFL)

  IDFL er et ressurssenter og laboratorium for testing og sporbarhet av fjær og dun. Vi har samarbeidet siden 2014 samarbeidet med IDFL for sporing av all fjær og dun som brukes i våre produkter, fra gårdsbruk til ferdig produkt.

  http://www.idfl.com/