Personvern

Gjelder søknader som leveres utenfor rekrutteringssystem

Varner bruker et skybasert rekrutteringssystem for å muliggjøre effektiv søknadshåndtering og kommunikasjon med kandidater. Før du søker jobb gjennom våre systemer blir du informert om hvordan persondata behandles hos oss og samtykker aktivt til dette.

Søknader til utlyste stillinger

Søknader leveres hovedsakelig inn i rekrutteringssystemet og oppbevares og slettes etter reglene som oppgis i personvernerklæringen. Av og til leveres søknader «over disk», per post eller på mail. I slike tilfeller vil dokumentene bli oppbevart på egnet sted så lenge prosessen pågår. Deretter vil de bli makulert.

Kun de som er direkte involvert i rekrutteringsprosessen vil ha tilgang til persondata. Vi deler ikke dine opplysninger med andre, og oppbevarer disse kun for å kunne ta stilling til deg som jobbsøker hos oss.

Åpne søknader

Det leveres ofte åpne søknader til butikkene våre, utenfor rekrutteringssystemet. Disse oppbevares på egnet sted, der berettigede personer har adgang. Vær obs på hvilken informasjon du inkluderer i din søknad og ikke del sensitiv informasjon. Åpne søknader makuleres etter maksimalt 6 måneder. Dette gjelder også åpne søknader som sendes på mail eller i posten.

Ved å levere søknad utenfor vår rekrutteringsløsning, bekrefter du å ha lest og forstått retningslinjer for oppbevaring av persondata. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til behandling av personopplysninger og be om at din søknad makuleres ved å henvende deg der du leverte den.

Det er frivillig å avgi sine personopplysninger, men vi gjør oppmerksom på at alle jobbsøkere må akseptere våre personvernbetingelser for å kunne levere sin søknad.

Har du spørsmål til behandling av persondata er du velkommen til å kontakte oss:
Varner v/HR
Nesøyveien 4, Postboks 124
1376 Billingstad
privacy@varner.com
+47 66 77 31 00