Nøkkeltall

Nøkkeltall

Driftsinntekter

2016
11682631
2015
11261072

Driftsresultat

2016
421980
2015
939128

Endring i salg fra forrige år

7,2%
2015
4,3%
2016

Salgsinntekter

2016
11603946
2015
11124777

2016
2015
Resultat før skatt
617890
1585322
Årsresultat
431234
1262723

Ansatte

2016
12060
2015
10867

Butikker

2016
1552
2015
1521
Beløp i NOK 1.000