Nøkkeltall

Nøkkeltall

Driftsinntekter

2016
11682631
2015
11261072

Driftsresultat

2016
421980
2015
939128

Endring i salg fra forrige år

7,2%
2015
4,3%
2016

Salgsinntekter

2015
11124777
2014
10381600

2015
2014
Resultat før skatt
1585322
1269292
Årsresultat
1262723
930630

Ansatte

2015
10867
2014
10180

Butikker

2015
1521
2014
1436
Beløp i NOK 1.000