Dyrevelferd

Dyrevelferd er en viktig del av en bærekraftig leverandørkjede. Varner har som målsetting å bidra til å forbedre industriens praksiser innenfor dyrevelferd gjennom å sette strenge krav på oss selv og våre leverandører. Derfor forsikrer vi oss alltid om at leverandørene har vår siste Varner Animal Welfare Policy og at de er kjent med våre krav til sporbarhet og dokumentasjon i hele kjeden. 

Vi er fokusert på å ta de beste valgene for dyr og mennesker slik at kunden skal være sikker på at plagget kommer fra ansvarsfulle kilder. Beslutninger i Varner Animal Welfare Policy er basert på beste industripraksis og risikokartlegging for hvert enkelt produksjonsland og dette områdes spesifikke utfordringer. Dette betyr av vi legger stor vekt ved sporbarhet, helse og sikkerhet både for arbeidere og dyr. Vår policy har grunnlag i De Fem Friheter som er en anbefaling for god behandling av alle type dyrehold og er bestemt av Wold Organization for Animal Health (OIE). Varner kjøper ikke lær eller animalske fiber fra områder som er kjent for dårlig behandling av dyr, eller for transport av dyr under uetiske forhold.  

 • Sporbarhet

  Det er ikke nok å stille krav om at leverandørene skal drive ansvarsfull produksjon, man må også følge opp hvordan materialene fraktes for å sikkerstille at de kommer fra land og områder vi krever at de skal komme fra.  

  Varner har som mål å ha full sporbarhet på alle våre dyrefiberprodukter.  

  Derfor må alle animalske materialer ha en attestert opprinnelse, det vil si at alle ikke-sertifiserte dyrematerialer må ha godkjent opprinnelsesbevis sammen med dokumentasjon som støtter denne informasjonen.  

   

  Sertifiseringer på dyrevelferd

  Sommeren 2016 ble Varner medlem i Textile Exchange. Gjennom vårt medlemskap igangsatte vi en ny sertifisering av våre dun produkter i henhold til Responsible Down Standard (RDS). I dag er 100% av våre dunprodukter sertifisert til RDS. Denne sertifiseringen sikrer at fuglene ikke har blitt utsatt for mishandling. 

  Vi benytter oss også av tilsvarende sertifisering for ullprodukter som heter Responsible Wool Standard (RWS). De første produktene med RWS kom i butikk høsten 2019 og i årene fremover kommer vi til å øke andelen RWS sertifisert ull i våre produkter. 

  Etterhvert som det kommer flere sertifiseringsordninger for flere type animalske materialer vurdere vi disse, og vi følger nøye med på utviklingen.  

 • Fjær og Dun

  Varner tar sterk avstand fra kjøp av dun som er plukket fra levende fugler. Dette forbudet er noe alle våre leverandører er forpliktet til å følge. 

  Varner benytter seg av Responsible Down Standard til å forsikre seg om at dun og fjær bare kommer fra en ansvarlig produksjon der dyrene ikke blir plukket levende eller blir tvangsmatet.  

  Alle Varners produkter som inneholder ny fjær og dun er sertifisert til RDS og dette vises med RDS logoen på hangtagen.  

   

  Responsible Down Standard

  Responsible Down Standard er en frivillig standard som sikrer velferd til gjess og ender som brukes til dun og fjær. Materialet er sporet gjennom hele leverandørkjeden for å forsikre at produkt i butikk inneholder sertifisert material. 

 • Lær

  Lær har en lang og kompleks produksjonskjede noe som gjør det viktig å stille tydelige krav og forventinger til hvilken type lær som kan brukes og hvor den er blitt behandlet.  

  Alt lær som brukes i våre produkter skal komme fra bruksdyr som slaktes for matproduksjon. Lærprodukter skal produseres av bruksdyr som griser, sauer og kuer. Slakterprosessen skal gjøres under gjeldene standarder. 

  Garverier (innfarging av læret) er en viktig del av produksjonsprosessen. Varner krever sporbarhet på alle ordre for lær og det gjennomføres kontroller på garveriene med fokus på helse og sikkerhet, bruk av kjemikalier og verneutstyr. 

  Varner har et forbud mot lær som er behandlet fra garverier i Bangladesh. 

 • Ull

  Varner har et forbud mot praktisering av mulesing. Vi kjøper ikke merinoull fra Australia med mindre det foreligger godkjent dokumentasjon på at ullen kommer fra sauer og gårder som ikke har blitt utsatt for mulesingVi kjøper hovedsakelig ull fra Sør Afrika som har utelukket praktiseringen av mulesing. Vi har selv vært på sauegårder i Sør Afrika og opplevd hvordan de håndterer dyrevelferd.  

  Responsible Wool Standard

  Responsible Wool Standard er en frivillig sertifiseringsordning som sikrer at god dyrevelferd overholdes og at området sauene beiter på håndteres på en ansvarlig måte.  

  Ull som kommer fra RWS sertifiserte gårder er sporet gjennom leverandørskjeden fram til det ferdige plagget ender i butikk. Et klesplagg med RWS-sertifisert ull kan kjennes igjen ved en hangtag med RWS logoen på.  

 • Forbud

  Varner har strikte forbud for følgende: 

  • Pels 

  • Angora (hår fra kanin) 

  • Mulesing 

  • Dun plukket fra levende fugler 

  • Lær og hud fra eksotiske dyr eller dyr som er utrydningstruet er forbudt. Dette inkluderer blant annet lær fra krokodiller, slanger, og seler. 

  • Lær fra dyr som er flådd levende eller levende kokt. 

  • Lær som er behandlet i garverier i Bangladesh 

  • Varner tillater ikke dyretesting på kosmetikk. Alle leverandører må følge EU direktivet 2010/63/EU om beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige forhold. 

   

  Les mer i vår Animal Welfare Policy her.