Dyrevelferd

Dyrevelferd er en viktig del av en ansvarlig leverandørkjede. Varner ønsker å bidra til å forbedre dyrevelferdspraksis i vår bransje ved å stille strenge krav til oss selv så vel som til våre leverandører. Varner etablerte en Dyrevelferdspolicy i 2008 og har siden jobbet med å kontinuerlig utvikle kravene basert på rapporter og forskning for de ulike materialene vi bruker, og mulige risikoer knyttet til disse. Varners dyrevelferdspolicy deles med våre leverandører, og de er pålagt å signere denne som en del av Varner Supplier Manual. Vi sikrer implementeringen av vår policy med prosedyrer for å følge opp sporbarhetsdokumentasjonen fra våre leverandører.

Etiske aspekter skal alltid vurderes ved valg av leverandører av animalske materialer. For Varner betyr dette fokus på sporbarhet, helse og sikkerhet, og fokus på dyrevelferd på gårder og produksjonsenheter. Dette gjenspeiles gjennom The Five Provisions, som er utarbeidet av OIE (World Organization for Animal Health) om hvordan dyrevelferd skal forvaltes, og brukes som retningslinjer for alle Varners leverandører. Varner Animal Welfare Policy er baserer seg på en risikovurdering for hvert produksjonsland av råvaren og beste tilgjengelige industripraksis.

Varner kjøper ikke skinn eller dyrefiber fra områder som er kjent for systematisk dårlige dyrevelferdsforhold eller områder der husdyrhold kan føre til negativ innvirkning på miljøet ved å bidra til forurensning av vannkilder, klimagassutslipp eller ørkenspredning.

 • SPORBARHET AV DYREFIBRE

  Varner har som mål å ha full sporbarhet på alle våre dyrefibre.

  Varner bruker flere av Textile Exchange-sertifiseringene for ansvarlige dyrefibre, for eksempel Responsible Down Standard og Responsible Wool Standard for å bidra til å redusere noen av risikoene i leverandørkjeden og for å oppnå sporbarhet. For lær og dyrefibre som ikke er sertifisert, krever vi at leverandøren deklarerer sin leverandørkjede, inkludert råvarens opprinnelseland, om informasjonen er tilgjengelig.

 • DUN OG FJÆR

  Varner har forbud mot levendeplukking og tvangsfôring av fugler.

  Responsible Down-standarden beskriver og sertifiserer uavhengig dyrevelferdspraksis i dun- og fjærproduksjon og sporer de sertifiserte materialene fra gård til sluttprodukt. Alle våre dunprodukter er sertifisert etter Responsible Down-standarden.

  https://textileexchange.org/responsible-down-standard/

 • LÆR

  Skinn og lær har en lang og kompleks produksjonskjede, noe som gjør det viktig å stille klare krav og forventninger til hvilken type skinn som kan brukes og hvor det er bearbeidet. Kun skinn/lær som er et biprodukt fra dyr som er avlet opp for næringsmiddelindustrien vil bli akseptert i vår leverandørkjede. Huder eller skinn fra eksotiske dyr er forbudt, inkludert, men ikke begrenset til krokodiller, slanger, haier og sel. Vi tillater ikke bruk av metodene ‘live-skinning’ eller ‘live-boiling’.  

  Garverier (tilbereding og farging av læret) er en viktig del av produksjonsprosessen. Varner krever sporbarhet på alle bestillinger av lær og det gjennomføres revisjoner ved garveriene med fokus på helse og sikkerhet, bruk av kjemikalier og verneutstyr. Lær/skinn, som på et hvilket som helst stadium av garveprosessen har blitt behandlet/bearbeidet i Bangladesh er forbudt.

  Varner har forbud mot kuskinn fra India og skinn fra Amazonas-regionen.

 • ULL

  Varner har forbud mot mulesing. Vi kjøper ikke merinoull fra Australia med mindre det er sertifisert til RWS, på grunn av en vanlig praksis med mulesing i landet.

  Responsible Wool Standard

  Responsible Wool Standard beskriver og sertifiserer uavhengig dyrevelferd og arealforvaltningspraksis i ullproduksjon og sporer det sertifiserte materialet fra gård til sluttprodukt.

  Et plagg med RWS-sertifisert ull kan gjenkjennes med en merkelapp med RWS-logoen på.

 • FORBUD

  Varner har forbud mot følgende:

  • PELS: All bruk av ekte pels er forbudt. Bare fuskepels kan brukes.

  Definisjon av pels i henhold til ‘Fur-free Reatialer’: «Pels betyr ethvert dyreskinn eller deler av det med hår eller pelsfibre festet dertil, enten i sin rå eller bearbeidede tilstand eller pelsen til ethvert dyr som er drept for dyrets pels».

  "Dyr" inkluderer, men er ikke begrenset til, mink, rev, kanin, karakul lam og vaskebjørnhund.

  "Pels" skal ikke omfatte:

  1) slike skinn som er, eller skal bli, omdannet til lær eller som i bearbeiding har, eller skal ha, håret, fleece eller pelsfibre helt fjernet,

  2) materialer klippet, kuttet eller kammet fra dyr, for eksempel fleece, saueskinn eller shearling,

  3) lær eller hår festet til hud som vanligvis brukes som lær, for eksempel kuskinn med hår vedlagt, eller

  4) syntetiske materialer beregnet på å se ut som pels.

  • ANGORA: Varner har totalforbud mot angora ull og angora ullblandingsgarn.

  • YAK: All bruk av yak er forbudt

  • UTRYDNINGSTRUEDE ARTER: Materialer avledet fra arter som listes på IUCN (International

  Union for Conservation of Nature) eller CITEs (Konvensjonen om internasjonal handel med truede arter av vill fauna og flora) liste over truede arter skal ikke brukes i produkter levert til Varner.

  • EKSPORT AV HUSDYR TIL SLAKTING: Husdyr skal ikke eksporteres for slakting

  Varner tillater ikke dyreforsøk på kosmetikk. Alle leverandører må overholde EU-direktiv 2010/63 / EU om beskyttelse av dyr som brukes til vitenskapelige formål.

  Les mer i vår dyrevelferdspolicy her.