At Varner, we have a strong focus on sustainable solutions.

Bærekraft

I kjernen av vår virksomhet har vi et sterkt fokus på bærekraftig utvikling. Bærekraft for oss er å ta gjensidig ansvar for klima og miljø, mennesker og forbrukere. I dette arbeidet er det viktig å være åpne og transparente – og vi ønsker åpenhetsloven velkommen.

Vår arbeidsmetode er basert på rutiner for aktsomhetsvurderinger. Det vil si at vi følger en stegvis modell for å kartlegge risiko, overvåke og følge opp leverandører. Tiltak vi setter inn for å unngå, motvirke eller løse problemer er basert på prioriteringer fra våre risikovurderinger.

Vi ønsker å gjøre det enkelt for deg å finne informasjon om hvordan vi jobber med bærekraft, både med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, klima og miljø.

For å lese om hvordan vi jobber med aktsomhetsvurderinger, kan du gå inn på temasiden «Mennesker». Du kan også gå inn og lese i vår Bærekraftsrapport fra side 34.

Ønsker du å lese om hvordan vi jobber med miljø og klima, kan du finne mer informasjon under temasidene «Miljø», «Dyrevelferd» og «Materialer». Du kan også lese om dette i vår Bærekraftsrapport fra side 92.

Er det informasjon du ikke finner, eller noe annet du lurer på – kan du kontakte Varners bærekraftsavdeling på e-post Sustainability@varner.com.