I Varner har vi stort fokus på bærekraftige løsninger.

Bærekraft

Vi har fokus på bærekraftige løsninger. Det betyr at vi tar bevisste valg for å ta ansvar for mennesker, miljø og samfunn, fra design og utvikling til sluttkunde. Å være ansvarlig er en av kjerneverdiene i Varner. Vi er basert i Norden, men har et globalt fotavtrykk. Derfor heter bærekraftstrategien vår Nordic Spirit, Global Impact.

FAIR FOR ALL Vi bryr oss om mennesker. Vårt mål er å være en foretrukket og ansvarlig arbeidsgiver og skape en inkluderende og inspirerende arbeidsplass for alle ansatte. Vi ønsker å bidra til rettferdige forhold for alle som er knyttet til virksomheten vår, spesielt arbeidere i leverandørkjeden.

CIRCULAR & CLIMATE CONSCIOUS Sirkularitet er fremtiden, og vi vil aktivt jobbe for å implementere sirkulære strategier i våre valg av materialer og design. Vi tar ansvar for vår klimapåvirkning og jobber med å både dokumentere og redusere påvirkningen i alle områder av vår virksomhet.

ENGAGE THE CONSUMER Vi ser på kontakt med våre forbrukere som et viktig element for å levere på våre bærekraftambisjoner. Med åpenhet som en viktig faktor i vår kommunikasjon tar vi sikte på å hjelpe forbrukerne med å ta informerte valg.

Varner benytter begrepet aktsomhetsvurderinger for ansvarlig virksomhet for å håndtere negative konsekvenser knyttet til vår virksomhet. Du kan lese om dette i delen om Mennesker, eller i vår Bærekraftsrapport fra side 34. Denne rapporten er også vår redgjørelse for åpenhetsloven. 

Ønsker du informasjon om vårt arbeid med klima og miljø, kan du gå inn på seksjonene Miljø, Dyrevelferd og Produkter & Materialer. Du kan også lese mer i vår Bærekraftsrapport fra side 92.

Hvis du ikke finner informasjonen du leter etter, kan du kontakte Varners’ bærekraftsavdeling på Sustainability@varner.com

 • BÆREKRAFTSRAPPORTERING

  Vi rapporterer om vår påvirkning på bærekraft og jobber årlig. Dette gjør at vi kan vise hvor vi er på vår reise for å bli mer bærekraftige. Vi presenterer også selskapets innvirkning på mennesker, miljø og samfunn, og hvordan konsekvensene målrettes og håndteres. Vi har siden 2020 rapportert i henhold til rammeverket Global Reporting Initiative (GRI). Før dette rapporterte vi i henhold til Etisk handel Norges rammeverk for rapportering.

  2022 Sustainability Report

  2021 Sustainability Report

  2020 Sustainability Report

  2019 ETI Varner Report

  2018 ETI Varner Report

 • ÅPENHET OG SPORBARHET

  Vi ønsker å være åpne om hvilken innvirkning vi har på våre omgivelser, og også om vår leverandørkjede. Vi mener åpenhet er viktig for å møte utfordringer knyttet til moteindustrien. Åpenhet er grunnlaget for konstruktivt samarbeid for å håndtere negativ påvirkning, og gir interessenter innsikt i hvordan vi jobber og mulighet til å gi tilbakemelding på tilnærmingen. Vi ønsker åpenhetsloven velkommen som et virkemiddel for å muliggjøre større grad av åpenhet.

  Liste over offentlige fabrikker

  Vi deler listen over alle (100%) av klesfabrikkene som brukes til Varner-produksjon. Listen inneholder også godkjente prosesseringsenheter (som trykkerier, broderienheter, vaskeenheter) og informasjon om enkelte stoffprodusenter og spinnerier, samt informasjon om kildene til en del råvarer.

  Vi eier ingen fabrikker selv, men samarbeider med rundt 350 fabrikker i Asia og Europa. Det er viktig at vi deler en felles tilnærming til ansvarlig produksjon, og alle fabrikker vi jobber med må følge våre etiske retningslinjer og gå gjennom en omfattende godkjenningsprosess.

  Vår globale fabrikkliste finner du her. Listen inneholder fullt navn på fabrikk, adresse, leverandør, antall arbeidere, fordeling etter kjønn, sertifiseringer og produkttype. Vi har valgt å tilpasse listen til Transparency Pledge-kriteriene. Listen oppdateres to ganger i året.


  Åpne Supply Hub

  Vi publiserer fabrikklisten vår på Open Supply Hub. Dette er en åpen platform med kart og database over produksjonsenheter globalt. Her kan du søke etter selskaper eller fabrikker. Du kan se oversikten over våre fabrikker her eller klikke på kartet nedenfor. 

 • MÅL

  FNs bærekraftsmål gir et rammeverk for kollektiv handling for å takle globale problemer som klimaendringer, ulikhet og fattigdom. Vi har identifisert seks av bærekraftsmålene som er knyttet til bærekraftsmålene våre på tvers av de tre bærekraftspilarene våre: Rettferdig for alle, Sirkulær og Klimabevisst og Engasjer forbrukeren.

   

   Les mer om våre mål og status i vår siste bærekraftsrapport.