Våre Policyer

Åpenhet og ansvarlighet er sentrale verdier i vårt arbeid med bærekraft. Vi har utarbeidet en rekke policyer som legger grunnlaget for hvordan vi jobber med ansvarlighet. De førende dokumentene du finner her gjelder for alle motekonsepter som ligger under Varnerkonsernet. I tillegg ønsker vi å dele våre standpunkt ved viktige saker som påvirker oss og bransjen vår.

 1. Supplier Code of Conduct 
 2. Varner Internal Code of Conduct
 3. Modern Slavery Policy
 4. Responsible Sourcing Policy 
 5. Child Labor Policy
 6. Migrant labor Policy
 7. Animal Welfare policy
 8. Homeworker Policy
 9. Anti-bribery policy
 10. Sandblasting policy
 11. Sustainable Cotton Communiquè
 12. Turkmen Cotton Pledge
 13. Uzbek Cotton Pledge
 14. Restricted Substances List
 15. Varner AS Statutory Sustainability Report 2019
 16. Varner CanopyStyle_PaperPackagingPolicy
 17. Statement on XUAR
 18. Varner Sustainability Report 2020
 19. Varner Sustainability Report 2021
 20. Varner Sustainability Report 2022