Våre Policyer

Transparens, åpenhet og ansvarlighet er sentrale verdier i vårt arbeid med bærekraft. Vi har utarbeidet en rekke policyer som legger grunnlaget for hvordan vi jobber med ansvarlighet. De førende dokumentene du finner her gjelder for alle motekonsepter som ligger under Varner konsernet. I tillegg ønsker vi å dele våre standpunkt ved viktige CSR saker som påvirker bransjen vår.

  1. Modern Slavery Policy
  2. Child Labor Policy
  3. Migrant labor Policy
  4. Animal Welfare policy
  5. Anti-bribery policy
  6. Sandblasting policy
  7. Turkmen Cotton Pledge
  8. Uzbek Cotton Pledge