Samarbeid & Nettverk

Samarbeid er en viktig forutsetning for å skape varige forbedringer. Her finner du en oversikt over våre samarbeidspartnere og de ulike nettverkene Varner er en del av. 

 • Arbeidsforhold

  SAVE - SPINNING MILL PROJECT

  SAVE er en NGO i Tirapur, India. Organisasjonen har jobbet i 25 år for å bekjempe barnearbeid, kvinneundertrykkelse og andre prosjekter for å bedre tekstilarbeideres arbeidsforhold. SAVE er aktiv i kampanjer for å beskytte og promotere rettigheter for arbeidere i tekstil- og klesindustrien. Varner har samarbeidet med SAVE siden 2018 i et prosjekt som adresserer urettferdige arbeidsforhold i Tamil Nadu i India.

  Prosjektet har blitt tildelt en pris fra UN Women India under India United Nations Women's Empowerment Principles Awards i 2021. Prisen anerkjenner arbeidet som har bistått 25,000 kvinnelige tekstilarbeidere og deres familier i å lære mer om deres arbeidsrettigheter.

  https://www.savengo.org/ 

  UNITED WORK
  United Work Reintegration and Placement Services er en organisasjon som har utviklet et sosialt prosjekt med midler fra den Nederlandske regjeringen hvor målet er å støtte syriske flyktninger komme i arbeid i Tyrkia. Varner har samarbeidet med United Work siden 2018 for å støtte flyktninger som søker jobb i tekstil- og klesbransjen.

  http://unitedwork.com.tr/

  JOINT ETHICAL TRADING INITIATIVES (JETI)
  JETI er en platform for etisk handel I Bangladesh som er etablert gjennom samarbeid mellom Ethical Trading Initiative, UK, Dansk Initiativ for Etisk Handel, og Initiativ for Etisk Handel i Norge. Varner har samarbeidet med JETI siden 2015 med å implementere JETIs program for sosial dialog i Varners leverandørkjede.

  https://www.jointeti.org/

  THE ACCORD BANGLADESH
  The Accord Bangladesh var i første omgang en uavhengig og bindende 5-års avtale mellom klesmerker og fagforeninger for å sikre trygge og sikre arbeidsforhold i klesindustrien i Bangladesh. Varner undertegnet avtalen i 2013. Varner signerte i september 2021 den nye avtalen, International Accord for Health & Safety in the Garment & Textile Industry. 

  International Accord

  ADVIT FOUNDATION - KURS I HÅNDTERING AV KJEMIKALIER 
  Advit Foundation er en NGO som jobber med å øke livskvalitet og arbeidsvilkår i India gjennom utbedring av miljøforhold. Hovedfokus er på opplæring i miljø og miljøbevarende tiltak. Vi har samarbeidet med Advit Foundation siden 2016.

  http://www.advit.org/

  ASSOCIATION FOR SOLIDARITY WITH ASYLUM SEEKERS AND MIGRANTS (SGDD-ASAM) / REFUGEE SUPPORT CENTER (MUDEM-RSC)
  SGDD-ASAM og MUDEM-RSC er tyrkiske organisasjoner som jobber med løsninger på de utfordringer og problemer som flykninger og asylsøkere møter i Tyrkia. Vi has samarbeidet med disse organisasjonene siden 2015 for å finne løsninger for flyktninger knyttet til vår leverandørkjede i Tyrkia.

  SGDD-ASAM

  About Us – Mudem

  THE CENTRE FOR CHILD RIGHTS AND BUSINESS
  The Centre for Child Righs and Business er implementerende parter for Redd Barna i Kina og tilbyr tjenester og ekspertise som hjelper næringslivet med programmer og prosjekter som forbedrer forhold for barn, unge arbeidere, og foreldre som er migrantarbeidere. Vi har samarbeidet med organisasjonen siden 2014.

  The Centre for Child Rights and Business (childrights-business.org)

  CRB - RIGHTS & RESPONSIBILITIES PROSJEKT
  Centre for Responsible Business (CRB) er basert i India og utvikler og implementerer kapasitetsbyggingsprogrammer. Vi har siden 2015 samarbeidet med dem om opplæring av arbeidere og ledere i rettigheter og regler i arbeidslivet.

  C4RB

  CYDD (ASSOCIATION FOR THE SUPPORT OF CONTEMPORARY LIVING)

  CYDD er en tyrkisk NGO som jobber med brudd på menneskerettigheter, demokratiske rettigheter og lovbrudd, spesielt knyttet til utdanning, kvinners rettigheter og miljø. Vi har samarbeidet med CYDD i “From Production Back to Education Project” siden 2017.

  http://www.cydd.org.tr/

  ELEVATE

  Elevate er en global organisasjon med som bidrar med løsninger for ansvarlig sourcing og som støtter bedrifter gjennom skreddersydde løsninger for å skape miljømessige, sosiale og forretningsmessige forbedringer i globale leverandørkjeder. Elevate har siden 2016 vært vår hovedpartner for sosiale revisjoner i leverandørkjeden.

  http://www.elevatelimited.com/

  FAIRTRADE

  Fairtrade er verdens mest kjente og anerkjente sertifisering og merkeordning for rettferdig handel. Sertifiseringen sikrer at råvareproduserende bønder og arbeidere har bedre handelsbetingelser og at råvarene er dyrket etter standarder for trygge arbeidsforhold og bærekraftig jordbruk. Vi har jobbet med Fairtrade-sertifisering siden 2017.

  http://www.fairtrade.no/

  ETISK HANDEL NORGE 

  Etisk handel Norge er et ressurssenter og en pådriver for bærekraftig forretningspraksis, også kalt etisk handel. Etisk handel Norges formål er å fremme bærekraftig forretningspraksis i leverandørkjeder slik at handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø. Medlemskap i Etisk handel Norge forplikter til konkret og målrettet forbedringsarbeid over tid. 

  http://etiskhandel.no/

  QUIZRR

  QuizRR er en svensk organisasjon som hjelper selskaper med risikostyring og opplæring i globale leverandørkjeder gjennom bruk av innovative målbare og skalerbare metoder. Vi har jobbet med QuizRR siden 2016. Du kan lese deres rapport "1 million training sessions" her

  http://quizrr.se/

  KOALISJONEN FOR ANSVARLIG NÆRINGSLIV - KAN

  Koalisjonen for ansvarlig næringsliv (KAN) er en bred sammenslutning av næringsliv, fagbevegelse, sivilsamfunn og andre bevegelser som ber om en menneskerettighetslov for næringslivet. Varner deltar i koalisjonen og støtter deres arbeid for en lov som beskytter mennesker og miljø. 

  Koalisjonen for Ansvarlig Næringsliv (koalisjonenkan.no)

 • Materialer & Miljø

  MINSHED
  MinShed er et treårig forskningsprosjekt med det overordnede målet å skape kunnskap som vil hjelpe tekstilindustrien til å designe klær laget av syntetiske stoffer som ikke avgir microfiber.

  https://www.swerea.se/en/MinShed

  WARGOTEX DEVELOPMENT 
  WargoTex Development vil drive utviklingen av storskala systemer og sorteringsteknologier for gjenbruk og gjenvinning.

  https://wargoninnovation.se/projekt/wargotex-development/

  BETTER COTTON 

  Varner samarbeider med Better Cotton for å forbedre bomullsproduksjon globalt.

  Varner har forpliktet seg til at all bomull skal være 100% "mer bærekraftig bomull" innen 2025.  Mer bærekraftig bomull inkluderer Better Cotton, økologisk bomull, Fairtrade bomull og resirkulert bomull.

  Better Cotton er anskaffet etter en verdikjedemodell som kalles massebalanse.

  Dette betyr at Better Cotton kan ikke spores fysisk til sluttprodukter.  Imidlertid drar Better Cotton-bønder fordel av etterspørselen etter Better Cotton i tilsvarende volum som vi “kjøper”.

  Better Cottons oppdrag er å hjelpe bomullssamfunn med å overleve og utvikles, samtidig som de beskytter og gjenoppretter miljøet.

  Better Cotton lærer bønder å: bruke vann effektivt, ta vare på jordhelsen og naturlige habitater, redusere bruken av de mest skadelige kjemikaliene og respektere arbeidernes rettigheter og velvære.

  2016 markerte starten på vårt samarbeid med Better Cotton

  http://bettercotton.org/

  GRØNT PUNKT
  Grønt Punkt er det europeiske lisenssymbolet for ansvarlig resirkulering av brukt emballasje. Logoen er et tegn på at selskapet som har laget produktet bidrar til å dekke kostnad for innsamling og resirkulering.

  www.grontpunkt.no

  KJEMIKALIEGRUPPEN (RISE)
  Kjemikaliegruppen tar for seg restriksjoner i bruk av kjemikalier og metoder for å begrense uheldige kjemikaler i produksjonsprosesser. Vi har vært medlem av Kjemikaliegruppen siden 2012.

  Kemikaliegruppen - ett nätverk för textil- och elektronikföretag | RISE

  MICROFIBER
  Prosjektet handler om å forstå miljøatferden og virkningen av mikroplastiske fibre (MPFs) i marint miljø, med mål om å utvikle et rammeverk som gjør det mulig for tekstilprodusenter å ta gode miljøvalg når de velger materialer.

  https://www.sintef.no/microfibre/

  SVANEMERKET

  Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket. Svanemerket viser at et produkt er et godt miljømessig valg. Vi lanserte de første svanemerkede produktene i 2015.

  http://www.svanemerket.no/

  TEXTILE EXCHANGE
  Textile Exchange en global organisasjon som jobber for å gjøre tekstilindustrien mer bærekraftig. Vi ble medlem i 2016.

  http://textileexchange.org/

 • Veldedige Organisasjoner

  LEGER UTEN GRENSER

  I 2021 signerte Varner en hovedsamarbeidsavtale med Leger Uten Grenser. Avtalen som hovedsamarbeidspartner er den mest betydningsfulle formen for partnerskap Leger Uten Grenser inngår med aktører i næringslivet. 

  Vi planlegger for et langvarig samarbeid, og ønsker å inkludere både ansatte og kunder på denne reisen. Målet er å skape engasjement og driv mot et større mål: Å bidra til livreddende behandling for mennesker som er berørt av krig, katastrofer og konflikter. Vi i Varner er stolte av å kunne bidra til det viktige arbeidet Leger Uten Grenser gjør. 

   Hovedsamarbeidspartner Leger Uten Grenser

   

  FRETEX

  Fretex er den største innsamler av brukte klær og tekstiler i Norge, og har drift internasjonalt. Vi har samarbeidet med Fretex siden 2012 med innsamling av overskuddsvarer, feilvarer og brukte varer.
  Vi har gjenvinningsbokser plassert i Dressmann, Bikbok og Cubus butikker.

  http://www.fretex.no/

  PLAN NORGE

  Plan har fokus på barns rett til skolegang, helsetjenester og beskyttelse. Bik Bok har samarbeidet med Plan Norge siden 2011, og siden 2014 i prosjektet Girls Right to Education.

  https://www.plan-norge.no/

  REDD BARNA

  https://www.reddbarna.no/

  UNG NORGE

  Ung Norge (og lokallaget Ung Oslo) er en organisasjon som jobber for å skape gode oppvekstsvilkår for barn og ungdom. Dressmann ehar vært samarbeidspartner med Ung Norge siden 2012.

  http://ungnorge.no/

 • Dyrevelferd

  DYREVERNALLIANSEN

  Dyrevernalliansen er en norsk organisasjon som jobber for dyrevelferd.

  https://www.dyrevern.no/