Produkter & Materialer

Varner har et mål om å nå 100% foretrukne fibre i 2025.  Som medlem av Textile Exchange er vi forpliktet til å delta i deres Climate plus-strategi mot 2030, med mål om 45% redusert CO2-utslipp fra tekstilfiber og materialproduksjon i pre-spinning-fasen ved å bytte til foretrukne fibre. De har fokus på spesielt tre påvirkningsområder, jordhelse, biologisk mangfold og vann.
Ved å bytte til foretrukne materialer kan vi redusere karbonutslippene og bruken av vann, energi og kjemikalier, samt skape bedre jordforhold og forhold for bønder og andre som produserer fibre.

Vår definisjon av foretrukne fibre følger definisjonen fra Textile Exchange, tredjeparts verifiserte livssyklusvurderingsdata (LCA) og Sustainable Apparel Coalition's Material Sustainability Index som tilbyr eksterne materialreferanser basert på LCA-data.

Nedenfor kan du lese mer om noen av våre mest brukte fibre. 

 • BOMULL

  Bomull er verdens mest populære natur fiber. Den er myk, lett og holdbar etter vask og bruk. Bomull er fuktabsorberende som gjør bomullsklærne spesielt behagelige å bruke rett på huden. En rekke strikke- og vevemetoder kan brukes og kan gi oss alt fra veldig lett, delikat undertøy til grove strikkede plagg.

  De fleste bomullsbøndene og gårdsarbeiderne befinner seg i noen av verdens fattigste og verst rammede områder med klimaendringer.  Selv om bomull er av enorm kommersiell betydning globalt, er det en sektor som står overfor flere sosiale, økonomiske og miljømessige utfordringer.

  Siden bomull er vår viktigste fiber, fortsetter vi å jobbe med å bruke bomull med mindre negativ påvirkning på miljøet, og som tar hensyn til både jordhelse, biologisk mangfold og arbeidsforholdene for bøndene.

  Alle Varners konsepter har et mål om kun å bruke foretrukket bomull, og vi har forbudt bruk av konvensjonelt dyrket bomull. Foretrukket bomull er definert som sertifisert økologisk dyrket bomull, resirkulert bomull, Fairtrade bomull, eller bomull kjøpt gjennom Better Cotton.   Vi har også signert 2025 Sustainable Cotton Challenge i regi av Textile Exchange. Målet er å bruke bare 100 % mer bærekraftig bomull innen 2025.

  https://textileexchange.org/2025-sustainable-cotton-challenge/

  På grunn av høyere risiko for tvangsarbeid i enkelte land eller regioner, har Varner signert Turkmen Cotton Pledge og Uzbek Cotton Pledge, noe som betyr at vi har kommunisert et forbud mot bomull fra disse landene.  Vi har også et forbud mot bruk av bomull fra Xinjiang-regionen i Kina i våre produkter. Les vår uttalelse om XUAR her.

   

  Better Cotton

  Varner samarbeider med Better Cotton for å forbedre bomullsproduksjon globalt.

  Varner har forpliktet seg til at all bomull skal være 100 % "mer bærekraftig bomull" innen 2025.  Mer bærekraftig bomull inkluderer Better Cotton, økologisk bomull, Fairtrade bomull og resirkulert bomull.

  Better Cotton er anskaffet etter en verdikjedemodell som kalles massebalanse.

  Dette betyr at Better Cotton kan ikke spores fysisk til sluttprodukter.  Imidlertid drar BCI-bønder fordel av etterspørselen etter Better Cotton i tilsvarende volum som vi “kjøper”.

  Better Cottons oppdrag er å hjelpe bomullssamfunn med å overleve og utvikles, samtidig som de beskytter og gjenoppretter miljøet.

  Better Cotton lærer bønder å: bruke vann effektivt, ta vare på jordhelsen og naturlige habitater, redusere bruken av de mest skadelige kjemikaliene og respektere arbeidernes rettigheter og velvære.

  2016 markerte starten på vårt samarbeid med Better Cotton.

   

  Fairtrade bomull

  Fairtrade er en internasjonal tredjeparts sertifiseringsorganisasjon som jobber med nesten 2 millioner bønder og arbeidere i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Standardene er basert på strenge sosiale, økonomiske og miljømessige kriterier og har som mål å sikre anstendige arbeidsforhold, rettferdige priser og bedre handelsvilkår slik at produsentene kan trives og leve bærekraftig. Fairtrade gir et viktig sikkerhetsnett for produsenter ved å fastsette minimumspriser for alle større varer, og Fairtrade Premium gir ekstra midler til bønder og arbeidere å investere i henhold til deres egne behov. Varner kjøper Fairtrade-bomull som gir bøndene støtte i overgangen til mer bærekraftige jordbruksmetoder. Fairtrade Premium kan også investeres i lokalsamfunnene, for eksempel i barns utdanning og forbedring av infrastruktur og tjenester eller for å bygge motstandsdyktighet mot klimaendringer.

   Vi har jobbet med Fairtrade-sertifisering siden 2017.

  https://www.fairtrade.net/

   

  Sertifisert økologisk bomull

  Mange av våre produkter er laget med sertifisert økologisk bomull. Økologiske fibre er natur fibre dyrket uten bruk av syntetiske plantevernmidler, eller herbicider og GMO (genetisk modifiserte organismer) i henhold til prinsippene for økologisk landbruk.

  GOTS (Global Organic Textile Standard) og Organic Content Standard (OCS) er de to sertifiseringsordningene vi forplikter oss til, og i 2022 ble Varner også sertifisert i henhold til disse standardene.  Se etter logoen på hangtagen for å finne et sertifisert produkt.

   

  Global Organic Textile Standard- GOTS er en frivillig sertifiseringsordning som sikrer at materialet som brukes i det endelige produktet virkelig kommer fra en økologisk drevet gård. Produkter som er GOTS sertifisert inneholder økologisk dyrket materiale som er uavhengig verifisert på hvert trinn i leverandørkjeden, fra kilde til det endelige produkt. I tillegg har sertifiserte fabrikker i hele leverandørkjeden oppfylt sosiale, miljømessige og kjemiske krav. Et plagg med GOTS-sertifisert materiale kan gjenkjennes av en merkelapp med GOTS-logoen på.

  www.global-standard.org

   

  OCS (Organic Content Standard) -produkter som er sertifisert i henhold til Organic Content Standard, inneholder økologisk dyrket materiale som er uavhengig verifisert på hvert trinn i leverandørkjeden, fra kilde til det endelige produkt. Et plagg med OCS-sertifisert innhold kan gjenkjennes av en merkelapp med OCS-logoen på.

  https://textileexchange.org/organic-content-standard/

 • ANIMALSKE MATERIALER

  Varner velger dyrefibre basert på deres unike egenskaper og evner.

  Les mer om dyrevelferd her.

   

  Ull

  Ull er en naturlig fiber med unike egenskaper og en viktig fiber for Varners merkevarer. Fiberen er lett og samtidig varm og er den eneste fiberen som fortsatt holder varmen i våt tilstand. Den er allsidig og kan brukes til alt fra undertøy til dresser og ytterfrakker. Vi har forbud mot å bruke ull fra sau som har vært utsatt for mulesing.

  Varner har vært forpliktet til Responsible Wool Standard fra lanseringen og begynte å kjøpe RWS i 2019. For å vite mer om vår fremgang siden den gang, les vår bærekraftsrapport side 107.

   

  Responsible Wool Standard (RWS)

  Responsible Wool Standard er en frivillig sertifiseringsordning som sikrer god dyrevelferd, og at arealet sauene beiter på, håndteres forsvarlig. Ull som kommer fra RWS-sertifiserte gårder spores gjennom leverandørkjeden til det ferdige produkt i butikk. Et plagg med RWS-sertifisert ull kan kjennes igjen på en merkelapp med RWS-logoen på. https://textileexchange.org/responsible-wool-standard/

   

  Dun & fjær

  Dun har en overlegen isolerende evne i forhold til vekten. Du finner ingen annen fiber som regulerer varmen så godt som dun!

  For å sikre dyrevelferden bruker Varner kun sertifisert dun og fjær i våre produkter.

   

  Responsible Down Standard (RDS) er en frivillig standard som sikrer trivselen til gjess og ender brukt til dun og fjær. Materialet spores gjennom hele leverandørkjeden for å sikre at produktet i butikken inneholder sertifisert materiale. Alle våre plagg som inneholder nye fjær og dun er sertifisert til RDS og dette vises med RDS-logoen på merkelappen.

  https://textileexchange.org/responsible-down-standard/

   

  Lær

  Mindre enn 1% av materialene som brukes til produktene hos Varner er skinn.  Skinn er veldig slitesterkt og egnet til bruk i produkter som belter og sko. Mye av skinnet vi bruker er vegetabilsk garvet med bruk av vegetabilske garvemidler fra plantekilder.

  Kun skinn som er et biprodukt fra dyr som er avlet for næringsmiddelindustrien skal brukes i vår produksjon av lærvarer.

  Vi har forbud mot kuskinn fra India og skinn stammer fra Amazonas-regionen.

  På grunn av høy risiko for brudd på helse-, sikkerhets- og miljøkrav, er ethvert trinn i garveprosessen og/eller behandling/behandling av skinn i Bangladesh forbudt i forsyningskjeden vår.

  Les mer om vår dyrevelferdspolitikk her.

 • REGENERT CELLULOSE

  Regenerert cellulose eller MMCF (man made cellulosic fibers) er en gruppe fibre som inkluderer viskose, lyocell og modal, og et fellestrekk er at de er laget av cellulosebaserte materialer, vanligvis fra tremasse.

  Verdens gamle og truede skoger, som er et viktig habitat for flere truede arter og biologisk mangfold, er truet og må bevares for kommende generasjoner. For å håndtere risikoen i verdikjeden for cellulosefibre og beskytte biologisk mangfold, har Varner slått seg sammen med CanopyStyle.

  Varner er forpliktet til å beskytte verdens skoger gjennom vår tilnærming til innkjøp av papirmasse, papir, emballasje og tekstiler. Policyen er offentlig tilgjengelig på Varners nettsider.

  For 2021 lanserte vi en intern policy om bare å kjøpe cellulosefibre fra leverandører som er vurdert til nivået ‘grønn skjorte’ i Canopy Styles 'Hot Button-rapport, for å sikre at fiberselskapene vi kjøper fra, jobber med å beskytte de truede skogene og biologisk mangfold.

  Hot button rapport 2022.

  Vi stiller krav til verdikjeden om at cellulosen skal komme fra bærekraftig skogbruk og helst være FSC-sertifisert. Det betyr at fibrene ikke kan stamme fra ulovlig hogst av råmaterialer, beskyttede områder eller områder som er i prosessen med å bli beskyttede områder, eller fra områder med uavklart eierskap eller bruksrettigheter.

  Forest Stewardship Council (FSC) er en internasjonal ideell organisasjon etablert i 1993 for å fremme ansvarlig forvaltning av verdens skoger. FSC-merkingen viser at skogen hvorfra materialet kommer,  kommer fra ansvarlig forvaltede skoger som gir miljømessige, sosiale og økonomiske fordeler.

  Fokuset på foretrukne cellulosefibre som Ecovero fra Lenzing og Livaeco fra Birla Cellulosic fortsatte i 2022. Disse to fibrene er sporbare og hentet fra FSC-sertifiserte skoger i samsvar med Canopy løfte.

   

  Viskose

  Viskose er en svært allsidig fiber, laget av cellulose, vanligvis av tremasse. Viskose har samme komfort som naturlige fibre og er lett å farge i et bredt spekter av farger. Den er myk og behagelig mot huden.

  Bambusviskose er en type viskose som kommer fra trevirke fra hurtig-voksende bambustrær.

   

  LENZING™ ECOVERO™  viskosefibre er avledet fra bærekraftig trevirke og masse, fra sertifiserte og kontrollerte kilder. LENZING™ ECOVERO™ fibre har blitt sertifisert med EU Ecolabel for tekstilprodukter (lisens nr. AT/016/001) og oppfyller høye miljøstandarder gjennom hele livssyklusen: fra utvinning av råmaterialer til produksjon, distribusjon og avhending. LENZING™ ECOVERO™ fibre kan identifiseres pålitelig i det endelige produktet, og gir deg forsikring om at ditt kjøp inneholder ekte LENZING™ ECOVERO™ viskosefibre.

   

  LivaecoTM Viscose er en viskose fra fiberprodusenten Birla Cellulose. Den er laget av tremasse fra FSC-sertifisert skog og er fullt sporbar. I produksjonen brukes et lukket system som resulterer i mindre bruk av vann og kjemikalier.

   

  Modal

  Modal en modifikasjon av viskose, hvor noen av egenskapene til viskosen er forbedret.  Modal skiller seg fra viskose ved at fiberen ikke mister styrke når den er våt og den er veldig myk. Modale fibre er derfor å foretrekke fremfor viskose for bruk i tekstiler som vaskes ofte, for eksempel undertøy.

   

  TencelTM Modalfibre produseres hovedsakelig av det fornybare råmaterialet bøketre, hentet fra bærekraftige skoger i Østerrike og nabolandene. Tallrike Lenzing-innovasjoner er integrert i produksjonen av TencelTM Modal-fibre for å gjøre prosessen mer miljøvennlig. Lenzing arbeider for å sikre ressurser for fremtidige generasjoner ved bruk av fornybar energi og ved gjenvinning av prosesskjemikalier i sin produksjon.

   

  LivaecoTM Modal er en modal fra fiberprodusenten Birla Cellulose. Den er laget av tremasse fra FSC-sertifisert skog og er fullt sporbar. I produksjonen brukes et lukket system, noe som resulterer i mindre bruk av vann og kjemikalier.

   

  Lyocell

  Lyocell er laget av cellulose fra tremasse.  Sammenlignet med tradisjonell viskoseproduksjon foregår produksjonen av Lyocell-fiberen i et lukket system, hvor kjemikalier gjenbrukes.

   

  TENCELTM Lyocell-fibre Trevirke og masse som brukes av Lenzing Group er høstet fra sertifiserte og kontrollerte kilder.

  TENCELTM Lyocell-fibre har fått et prisverdig rykte for sin miljømessig ansvarlige produksjonsprosess med lukket system, som forvandler tremasse til cellulosefibre med høy ressurseffektivitet og lav miljøpåvirkning. Tilvirkningsprosessen resirkulerer prosessvann og gjenbruker kjemikalier som ulike løsningsmidler med en gjenvinningshastighet på mer enn 99 %."

   

  Med REFIBRA TM-   teknologien bidrar Lenzing til å lukke kretsløpet i tekstilindustrien ved å blande opptil en tredjedel av cellulosemasse  fra resirkulerte bomullsrester fra klesproduksjon med tremasse fra bærekraftig forvaltede skoger for å skape nye Lyocell-fibre.

 • RESIRKULERTE FIBRE

  Varner bruker ulike typer resirkulerte fibre, som sertifisert resirkulert polyester, polyamid og bomull, samt merkevarer av resirkulerte fibre som Repreve®.

  Selv om mesteparten av den resirkulerte polyesteren vi bruker kommer fra resirkulerte PET-flasker og industriavfall, og ikke fra tekstil-til-tekstil resirkulering, mener vi at bruk av eksisterende ressurser er et skritt i riktig retning. Når tekstil-til-tekstil resirkulert polyester blir tilgjengelig kommersielt, vil det være et mål å inkludere det i vår portefølje.

  Resirkulert polyamid kommer fra resirkulert avfall som gamle fiskeredskaper, tepper og andre forbruker- eller industriavfall.

  Resirkulert bomull og resirkulert ull kommer fra tekstilindustrielt avfall eller fra kasserte forbrukerprodukter som brytes ned til fibre og som deretter blir spunnet til nye garn for nye produkter.

  De resirkulerte fibrene vi bruker er sertifiserte. Recycled Claim Standard (RCS) og Global Recycled Standard (GRS) er to sertifiseringsordninger vi forplikter oss til.

  Recycled Claim Standard (RCS) Produkter som er sertifisert etter Recycled Claim Standard inneholder resirkulert materiale som er uavhengig verifisert på hvert trinn i verdikjeden, fra resirkuleringsselskapet til det endelige produktet. Et plagg med RCS-sertifisert innhold kan gjenkjennes ved en hengelapp med RCS-logoen på.

  Global Recycled Standard (GRS) Produkter som er sertifisert etter Global Recycled Standard inneholder resirkulert materiale som er uavhengig verifisert på hver trinn i verdikjeden, fra resirkuleringsselskapet til det endelige produktet. I tillegg har de sertifiserte partene i verdikjeden oppfylt sosiale, miljømessige og kjemiske krav på hver trinn i verdikjeden. Et produkt med GRS-sertifisert innhold kan gjenkjennes ved en merkelapp med GRS-logoen på.

  REPREVE® Polyester er et merkevarebeskyttet resirkulert polyester laget av brukte plastflasker og produksjonsavfall. REPREVE® inneholder en sporingsmekanisme som hjelper til med å verifisere innholdet av REPREVE® i sluttproduktet.

 • GALVANISERING

  Galvanisering er en overflatebehandling som utføres på metaller for å unngå rust og slitasje. Dette er en prosess som krever mye ressurser i form av vann, energi og kjemikalier. Ved å velge metaller uten galvanisering for noen av produktene våre, som for eksempel knapper på jeansbukser, minimerer vi den negative miljøpåvirkningen forårsaket av galvanisering. 

 • KRAV TIL PRODUKTER

  Varner fokuserer på å tilby trygge produkter til våre kunder og jobber systematisk for å sikre dette. For oss betyr et trygt produkt at det oppfyller både lovpålagte krav, beste praksis og frivillige standarder. Dette omfatter ikke bare bruken av kjemikalier i produkter eller produksjon, men også utformingen av barneprodukter. For oss betyr trygge produkter at alle produkter som plasseres i butikker blir vurdert og har bestått gjeldende kjemikalie- og sikkerhetstester.

  Vi stiller både kjemikalie- og kvalitetskrav til produktene våre, som vi følger opp gjennom et omfattende testprogram for å sikre at de fastsatte kravene blir oppfylt. Testingen utføres av anerkjente tredjeparts laboratorier rundt om i verden. Kravene oppdateres jevnlig og tilpasses regelverkskrav. Alle leverandører vi samarbeider med, må signere på å overholde disse kravene.

  Varner Restricted Substances List angir hvilke kjemiskle stoffer som er begrenset for bruk i produktene våre.

  Varner er medlem av Kemikaliegruppen som drives av RISE - Research Institutes of Sweden. Kemikaliegruppen sprer den nyeste kunnskapen innen kjemiske og miljørelaterte spørsmål til medlemsbedrifter i tekstil- og elektronikkbransjen. Medlemskapet gir tilgang til global overvåking og nettverk, praktiske verktøy, samt oppdateringer om relevant lovgivning og nyheter innen kjemikalier i produkter og substitusjon. Sammen forebygger vi bruk av uønskede kjemikalier i varer som tekstiler og sko.

  Vi stiller også krav til bruken av kjemikalier i produksjonen. Les mer i vår miljøseksjon.

 • SERTIFISERINGER

  Varner er sertifisert i henhold til Textile Exchanges standarder som Organic Content Standard, Global Recycled Standard, Recycled Claim Standard, Responsible Wool Standard og Responsible Down Standard. Vi er også sertifisert i henhold til Global Organic Textile Standard. Fokuset på sertifisering og 3. parts verifisering er viktig for Varner fremover, og gir troverdighet for våre kunder, og bidrar til å redusere risikoen i verdikjeden.

 • SIRKULARITET

  En av Varner Bærekrafts pilarer er «Circular and Climate Consious». For Varner betyr dette overgangen fra en lineær tankegang til sirkularitet, å bidra til å begrense global oppvarming til 1,5 ºC, å gå fra konvensjonelle til foretrukne fibre,  og å produsere med mindre påvirkning på miljøet samt håndtere avfall.

  Overgangen fra lineær tankegang til sirkularitet er en kompleks prosess og krever en flerdimensjonal tilnærming som inkluderer materialvalg, produksjon, produktdesign, nye sirkulære forretningsmodeller og produkters livssyklus. Sirkulære modeller er en mulighet for å redusere klimapåvirkningen ved å redusere avhengigheten av råmaterialer og ved å holde produkter i bruk i lengre tid.

  Sirkulære produkter bør være trygge for planeten og menneskene, og det er det vi ønsker å sikre med våre produkter gjennom vår ‘Preferred fiber policy’ og vår ‘Hazardous Chemicals policy’.

  Ved å sette kvalitetskrav hjelper vi med å holde produktene i kretsløpet så lenge som mulig ved å forbedre holdbarheten.

  Varner bidrar til å lukke kretsløpet ved å øke mengden resirkulerte materialer i våre produkter. Vi bidrar også til å eliminere avfall gjennom vårt partnerskap med Fretex ved å tillate gjenbruk eller gjenvinning av våre produkter.

   

  POLICY FOR USOLGTE VARER

  Varner ønsker ikke å bidra til veksten av avfallsdeponi eller forbrenning av overskuddsvarer som kunne vært nyttige andre steder. I en sirkulær modell som tar sikte på å eliminere avfall, er vår policy at ingen plagg skal brennes, men doneres om produktet ikke utgjør noen fare for mennesker eller miljø.

  Eventuelle overskudds- og/eller defekte varer doneres til Fretex og deres partnere for å bli gjenbrukt, brukt på nytt eller resirkulert. Som en siste utvei kan klærne brukes til energiproduksjon.

  Hvis det oppstår en situasjon der produkter ikke kan selges på grunn av at de ikke oppfyller sikkerhetskrav og potensiell risiko for helse eller miljø, blir varene ødelagt. Slike varer kan ikke lovlig bli satt på markedet da det medfører en risiko for forbrukeren og/eller miljøet.

  Fretex er en organisasjon som er en del av Frelsesarmeen i Norge. Hovedformålet deres er å gjenbruke brukte klær og tekstiler, å kunne gi klær til de som trenger det, samt å selge til gjenbruk til forbrukere. 10% av deres årlige inntekter går til Frelsesarmeens arbeid. Alle tekstiler sorteres og vurderes i henhold til avfallshierarkiet der prioriteringene ligger i gjenbruk, reparasjon, resirkulering og som siste utvei, energiproduksjon.

  Varner har samarbeidet med Fretex siden 2012. Samarbeidet innebærer at overskuddsvarer doneres til Fretex i Norge og til Myrorna i Sverige. Vi gir også kunden muligheten til å donere brukte tekstiler gjennom tekstilinnsamlingsprogram i butikkene våre, som igjen vil bli donert til Fretex.

   

  Nettbestillinger

  Varner selger stadig mer på nett, og en økende del av salget skjer nå via merkevarenes nettsider. Dette legger fokus på hvordan vi håndterer varer som returneres.

  Vår hoved policy er at så mye som mulig skal legges tilbake i nettbutikkene og videreselges. Noen produkter er ikke egnet til videresalg av ulike grunner. Noe undertøy og badetøy, krøllete plagg, sett der bare en del returneres er eksempler på produkter som vi ikke videreselger gjennom nettbutikken. Disse produktene selges videre gjennom vårt utsalg i Vänersborg. Hvis produktene har feil som flekker, manglende knapper osv., eller brukt og deretter vasket før de returneres, donerer vi disse produktene gjennom vårt samarbeid med Fretex. Som en siste utvei destruerer eller resirkulerer vi produktet hvis det ikke er egnet for gjenbruk av sikkerhetsmessige grunner