Miljø

Vi har et ansvar for å begrense vår miljøpåvirkning. Vi ønsker å bidra til en mer bærekraftig industri og en mer bærekraftig fremtid. Vårt mål er å begrense vårt fotavtrykk ved å forebygge negativ miljøpåvirkning fra våre produkter gjennom hele livssyklusen.

På vei mot mer bærekraftige produkter

 • Produktkrav

  Det er helt avgjørende at produktene vi tilbyr våre kunder er trygge. Produktsikkerhet er en prioritet og vi har et dedikert team som arbeider med å sikre at våre produkter overholder strenge sikkerhetskrav.

  Vi har utviklet kjemikalierestriksjoner alle produsenter må følge. Restriksjonene oppdateres jevnlig og følges opp gjennom et omfattende testprogram. Tester utføres under produksjonen for å sørge for at produktene ikke inneholder skadelige kjemikalier. Vi samarbeider med internasjonalt anerkjente laboratorier som bistår oss og våre produsenter i dette arbeidet.

  Vi er medlem av Kjemikaliegruppen. Dette er en svenskbasert interessegruppe i regi av forskningsinstitusjonen Swerea som samler tekstilselskaper som ønsker å redusere bruk av kjemikalier i produksjonsprosessene.

 • Miljømerket Svanen

  Svanen er Nordens offisielle miljømerke. Et produkt som er merket med Svanen betyr at det møter en rekke miljø-, helsemessige og kvalitetskrav og at det tilfredsstiller omfattende hele veien fra råvare til produksjon.

  Varner har, gjennom kjedene Days Like This, Cubus og Carlings kolleksjoner som er svanemerket. Vår mål er å øke tilbudet av svanemerkedeprodukter ytterligere.

 • Better Cotton Initiative

  Sammen med Better Cotton Initiative (BCI) forplikter vi oss til å forbedre forholdene i bomullsproduksjonen.

  Better Cotton Initiative Logo

  Bomull er en av verdens viktigste fibre og er mye brukt i klesindustrien. Dessverre er de miljømessige konsekvensene av bomullsproduksjonen betydelig med høyt vannforbruk, og utstrakt bruk av plantevernmidler, insektmidler og kunstgjødsel.

  Better Cotton Initiative er opprettet for å forbedre den globale bomullsproduksjonen, både for menneskene som produserer den og for miljøet.

  2016 markerer starten på vår reise med BCI. Innen 2020 skal 50 % av all den bomullen vi anvender være Better Cotton.

 • Økologisk Bomull

  Økologisk bomull er bomull dyrket uten bruk av giftige, kjemiske plantevernmidler, uten kunstgjødsel, og uten genmodifiserte frø. Ved produksjon av økologisk bomull, benytter bøndene de lokale ressursene på en fornybar og langsiktig måte. 

  Våre leverandører jobber etter sertifiseringsordningen OCS (Organic Cotton Standard) og GOTS (Global Organic Cotton Standard). Vi er også medlem av Textile Exchange som er eier av Organic Cotton Standard og mange andre standarder som våre leverandører jobber etter. 

På vei mot en mer bærekraftig produksjon

 • Fabrikkrav

  Gjennom dialog og kontinuerlige kontroller jobber vi med å sikre at miljøreguleringer overholdes og at det er en stadig forbedring i miljøstyringssystemene hos våre leverandører.

  Fabrikker er pliktige til å ha et system for å kontrollere og styre bruk av kjemikalier i produksjonsprosessene. Det er en betydelig bruk av vann i enkelte produksjonsprosesser, og produsentene er pliktige til å behandle avfallsvannet i henhold til strenge prosedyrer. Fabrikkene skal ha styringssystemer for å optimalisere og redusere bruk av vann og energiressurser samt kontrollere og følge reguleringer knyttet til avfallshåndtering.

 • Vann

  Alle må ha tilgang til rent vann hvis vi skal oppnå bærekraftig utvikling. Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann for alle er et av FNs 17 bærekraftsmål som skal nås innen 2030.

  Tekstilindustrien er veldig vannkrevende i alle ledd av produktets livssyklus. Store mengder vann inngår både i avling av bomull og i produksjonsleddet. Derfor har vi som bransje et viktig ansvar for kontinuerlig jobbe med å forbedring på dette området.

  Varner har som mål å øke bruken av økologisk bomull og BCI-produsert bomull i våre produkter. Vi stiller strenge krav til våre produsenter i forhold til vannbehandling, kjemikaliehåndtering, avfallshåndtering og utslipp.

  I 2016 har vi som første norske aktør blitt medlem i Sweden Textile Water Initiative, STWI. Sammen med en trettitalls aktører skal vi samarbeide for å bedre de store vannpåvirkende faktorene i tekstilindustrien.

Overskuddsvarer

 

Varner har som mål å begrense antall overskuddsvarer. Varner har inngått et samarbeid med Fretex. Avtalen gjelder for alle kjeder i alle land og innebærer at alle overskuddsvarer og feilvarer doneres til Fretex. Varer som ikke oppfyller våre helse-, miljø- og sikkerhetskrav kan ikke gis videre og destrueres.

Klærne som doneres blir enten solgt videre til inntekt for veldedig arbeid eller gitt bort. En viss andel resirkuleres og noe går til energiproduksjon.