Miljø

Vi har et ansvar overfor miljøet. Vi forplikter oss til å minimere vår virksomhets påvirkning på miljøet og overholde miljølover og -forskrifter. Vi tar skritt for å forbedre vår miljøpåvirkning ved å fokusere på områder som leverandørstyring, energibruk, kjemikalie- og avløpshåndtering, og bruk av vann. Vi samarbeider med våre leverandører og bransjepartnere for å oppnå målbare fremskritt og kontinuerlig forbedre våre systemer for å vurdere og redusere vår påvirkning.

 • LEVERANDØRSTYRING

  Gjennom dialog og kontinuerlige revisjoner arbeider vi for å sikre at miljøforskrifter overholdes, og at det er kontinuerlig forbedring i leverandørenes miljøstyringssystemer.

  Miljøvurderingsrammeverket i Varner bygget på grunnleggende revisjoner som dekker nøkkelområder i en leverandørs miljøstyringssystem, kjemisk styring, bruk av vann, avløpshåndtering og håndtering av farlig avfall. Alle godkjente fabrikker blir vurdert før oppstart av samarbeidet, samt under samarbeidet. Forbedringsplaner utarbeides for identifiserte mangler og problemer, og forbedringer på disse områdene kontrolleres og verifiseres gjennom oppfølgingsvurderinger.

  Noen av de viktigste retningslinjene som leder vårt arbeid, er:

  Varner Code of Conduct Grunnlaget for hvordan vi ønsker å kombinere god forretningspraksis med ansvarlig og etisk forretningsatferd.

  Supplier Code of Conduct Beskriver våre forventninger og krav knyttet til miljøvern, ansvarlig kjemikaliebruk og klimatiltak for forretningspartnere som leverandører, underleverandører og fabrikker.

 • TRANSPORTSTYRING

  Vi bruker primært sjøfrakt for å transportere varer fra produksjonslandet til butikken. Vi jobber med å begrense flyfrakt så mye som mulig, og heldigvis blir svært få produkter fraktet med fly i dag. Vi utforsker også prosjekter for å transportere varer med tog fra Asia som et godt alternativ til båt. Vårt hovedmål er å velge den mest mulig bærekraftige og effektive fraktmetoden.

 • KLIMA OG ENERGI

  Vi er forpliktet til å redusere vår påvirkning på klimaet gjennom vår virksomhet. Vi har utarbeidet en strategisk plan som innebærer å identifisere kildene til våre utslipp, sette mål for reduksjon og finne løsninger for å redusere våre samlede utslipp.

  Vi har vært en del av Scandinavian Textile Initiative for Climate Action (STICA) siden 2020. STICA er en kollektiv innsats fra den nordiske tekstilindustrien for å redusere utslipp av drivhusgasser i tråd med 1,5 °C målet som er beskrevet av FNs rammeverk for klimaendringer og Parisavtalen. Målet til STICA er å sikre at den nordiske tekstilindustrien bidrar betydelig til å redusere utslippene før 2050. STICA driftes av Sustainable Fashion Academy, en ideell organisasjon dedikert til å fremme bærekraftige praksiser i klesindustrien.

  Vi har satt mål for reduksjon av klimagassutslipp for scope 1, 2 og 3 i samsvar med sektorveiledning utviklet av Science Based Target Initiative.

 • VANN

  Tekstilindustrien krever mye vann i alle stadier av produktets livssyklus. Store mengder vann brukes både i bomullsdyrkingen og i resten av produksjonen. Derfor har vi som industri et viktig ansvar for kontinuerlig arbeid med forbedring på dette området. Vi stiller strenge krav til våre produsenter når det gjelder vannforbruk og behandling av avløpsvann.

  Vår tilnærming for å redusere bruken av vann starter med en kartlegging av regioners vannstress og av vannforbruket i fabrikkene. Våre miljøvurderinger gjennom Higg FEM bidrar til å identifisere problempunkter og drive forbedringer på dette området.

 • KJEMIKALIER

  Vi mener det er viktig å sikre at skadelige kjemikalier blir nøye kontrollert under innkjøps- og produksjonsprosessene. Selv om disse kjemikaliene ikke alltid havner i sluttproduktet, kan de fortsatt være skadelige for miljøet og menneskers helse og sikkerhet. For å sikre at produksjonen vår er trygg, setter vi krav til håndtering, lagring og avhending av kjemikalier på riktig måte, og vi jobber for å identifisere og eliminere eventuelle farlige kjemikalier fra produksjonsprosessen vår.

   

  Vi har et generelt forbud mot noen kjemiske stoffer som er bevist å være farlige enten for miljøet eller mennesker, og som ikke er enkle å håndtere godt i produksjonen. Forbudet omfatter alle fluorkjemikalier, biocider og flammehemmere. For å identifisere og forhindre bruk av andre farlige kjemikalier i produksjonen vår, anerkjenner vi ZDHC Manufacturing Restricted Substances List (ZDHC MRSL) som en global bransjestandard som vi oppfordrer våre leverandører til å følge.

  Vi har også implementert kjemikalierestriksjoner for produktene våre gjennom vår  Restricted Substances List  (RSL) som alle produsenter må følge. Restriksjonene blir jevnlig oppdatert og blir fulgt opp gjennom et omfattende testprogram. Tester blir utført under produksjonen for å sikre at produktene ikke inneholder skadelige kjemikalier. Les mer om produktsikkerhet relatert til kjemikalier på vår side 'products & Materials'.

 • MICROPLAST

  Mikroplast som skilles ut fra produkter laget av plastmateriale er en utfordring vi deler med flere industrier. Mikroplast kommer fra engangsplast, bildekk, syntetiske klær og mer.

  Syntetiske fibre som akryl, polyester og nylon slipper ut mikroplast når plagget er i bruk. Dette er et problem som har kommet frem relativt nylig, og det mangler vitenskapelig kunnskap på hvordan dette kan forebygges effektivt. Varner følger den pågående forskningen om hvordan mengden mikroplast kan måles og forebygges.