Miljø

Vi har et ansvar for å begrense vår negative miljøpåvirkning. Vi arbeider for å bidra til en mer bærekraftig industri og en mer bærekraftig fremtid. Vårt mål er å begrense det negative fotavtrykket vår virksomhet har ved å forebygge negativ miljøpåvirkning fra våre produkter gjennom hele livssyklusen. Dette innebærer at fra produktutvikling og frem til ferdig produkt i butikk må vi ta bevisste valg som gjør fotavtrykket litt mindre. 

På vei mot mer bærekraftige produkter

 • Produktkrav

  Varner arbeider kontinuerlig med å forbedre våre produkter og tilby mer bærekraftige valg for kunden samtidig som vi legger stor vekt ved å opprettholde produktsikkerheten. Alt fra valg av glidelås og knapper til risikoanalyse av barneprodukter og arbeid med kjemikalierestriksjoner faller under dette arbeidet.

  Produktsikkerhet og kjemikalier

  Det er helt avgjørende at produktene vi tilbyr våre kunder er trygge. Produktsikkerhet er en prioritet og vi har et dedikert team som arbeider med å sikre at våre produkter overholder strenge sikkerhetskrav. ​ 

  Vi har utviklet kjemikalierestriksjoner alle produsenter må følge. Restriksjonene oppdateres jevnlig og følges opp gjennom et omfattende testprogram. Tester utføres under produksjonen for å sørge for at produktene ikke inneholder skadelige kjemikalier. Vi samarbeider med internasjonalt anerkjente laboratorier som bistår oss og våre produsenter i dette arbeidet. ​ 

  Vi er medlem av Kjemikaliegruppen. Dette er en svenskbasert interessegruppe i regi av forskningsinstitusjonen RISE som samler tekstilselskaper som ønsker å redusere bruk av kjemikalier i produksjonsprosessene. 

   

  Dette er Varner Restricted Substances List (RSL). Dette er en liste med kjemikalier som ikke skal finnes i produktene over de mengder som står nevnt. 

 • Mer bærekraftige fiber

  Varner har en målsetning om å bruke 100% mer bærekraftige fiber innen utgangen av 2030.  

  Med mer bærekraftige fiber mener vi fiber som er kategorisert som  “preferred fibers” av Textile Exchange 

   

  For bomull er dette BCI, økologisk, resirkulert og Fairtrade og du kan lese mer om disse sertifiseringene her. 

   

  For syntetiske fiber innebærer det blant annet å resirkulere resursene å bruke igjen det som allerede har blitt brukt. Les mer om alle de ulike resirkulerte materialene, både syntetiske og naturlige, som vi bruker her.   

   

  Dette arbeidet innebærer også å velge fiber som produseres fra biologiske resurser i stedet for å bruke olje, altså å velge bio-syntetiske fiber og å velge materialer som er sertifisert til ulike standarder og sertifiseringsordninger.  

   

  Varner er medlem i Textile Exchange som eier flertallet standarder vi bruker. Vi er delaktige i arbeidet av å vedlikeholde disse standardene og å utvikle nye der det er behov. Disse standarder er Responsible Down Standard, Responsible Wool Standard, Organic Content Standard, Global Recycled Standard og Recycled Claim Standard.  

  Andre sertifiseringer vi bruker er Fairtrade Cotton, Better Cotton Initiative og Global Organic Textile Standard (GOTS). 

 • Mikroplast

  Mikroplast som skilles ut fra produkter laget av plastmateriale er en utfordring vi deler med flere industrier. Mikroplast kommer fra engangsprodukter av plast, bildekk, syntetiske klær og annet.  

  Klær av syntetiske fiber som akryl, polyester og nylon slipper mikroplast når plagget er i bruk. Dette er en problematikk som har kommer opp i lyset relativt nylig og det mangler mye forskningsunderlag på hvordan dette kan forebygges. Derfor er Varner med i flere prosjekter for å studere hvordan mengde mikroplast kan måles og hva som faktisk skjer i havene våre med den mikroplast som havner der.  

  MICROFIBER

  MICROFIBER handler om å forstå miljøatferden og virkningen av mikroplastiske fibre (MPFs) i marint miljø, med mål om å utvikle et rammeverk som gjør det mulig for tekstilprodusenter å ta gode miljøvalg når de velger materialer. 

  https://www.sintef.no/microfibre/ 

  MinShed  

  MinShed er et prosjekt i regi av RISE som ser på hvordan måle mengde mikroplast som slippes ved vask og hvordan tekstilens struktur påvirker mengde mikroplast. Målsettingen med prosjektet er å danne kunnskap og rettingslinjer på hvordan designe tekstil som slipper minst mulig mikroplast. I tillegg ønsker man å finne konkrete løsninger på å fange opp så mye mikroplast som mulig under vaskeprosessen.  

På vei mot en mer bærekraftig produksjon

 • Produksjon

  Gjennom dialog og kontinuerlige kontroller jobber vi med å sikre at miljøreguleringer overholdes og at det er en stadig forbedring i miljøstyringssystemene hos våre leverandører. ​

  Fabrikker er pliktige til å ha et system for å kontrollere og styre bruk av kjemikalier i produksjonsprosessene. Det er en betydelig bruk av vann i enkelte produksjonsprosesser, og produsentene er pliktige til å behandle avfallsvannet i henhold til strenge prosedyrer. Fabrikkene skal ha styringssystemer for å optimalisere og redusere bruk av vann og energiressurser samt kontrollere og følge reguleringer knyttet til avfallshåndtering. ​

   

 • Vann

  Tekstilindustrien er veldig vannkrevende i alle ledd av produktets livssyklus. Store mengder vann inngår både i avling av bomull og i produksjonsleddet. Derfor har vi som bransje et viktig ansvar for kontinuerlig jobbe med forbedring på dette området. ​Vi stiller strenge krav til våre produsenter i forhold til vannbehandling, kjemikaliehåndtering, avfallshåndtering og utslipp. ​ 

  I 2016 har vi som første norske aktør blitt medlem i SwedenTextile Water Initiative, STWI. Sammen med en flere andre aktører i bransjen skal vi samarbeide for å bedre de store miljøpåvirkende faktorene i tekstilindustrien som er vann, energi og kjemikalier.  

  Jeanologia

  Jeanologia er et foretak som arbeider med å forbedre produksjonsprosessene for denim gjennom å øke produktivitet mens man reduserer vann-energi- og kjemikalieforbruk og samtidig fjerner mest mulig skadelige utslipp og avfall.   

 • Sirkulæritet

  Vi ser en gradvis overgang til sirkulære forretningsmodeller i vår bransje. Vi er ikke i mål enda, men vi beveger oss fremover. En utfordring vi deler med hele industrien er å gå over fra en lineær økonomi til en sirkulær økonomi. Materialene som går inn i våre produkter er ressurser som må brukes på nytt. Å omstille seg til en sirkulær forretningsmodell er komplekst og tar tid. Man må derfor starte på flere steder samtidig og være ambisiøs i sin målsetting.  

  Å bruke resirkulerte materialer i nye produkter er et godt sted å starte da det øker etterspørsel og produksjon av disse type materialene. Vi ser etter resirkulerte materialer som er sertifisert etter Global Recycled Standard eller Recycled Content Standard. Her kan du lese om de resirkulerte materialer vi bruker i våre produkter. 

  For å få ett produkt som holder lenge i bruk uten å gå i stykker må man ofte inkludere en andel nye fiber enn så lenge. For oss er det viktig at produktene vi produserer er slitesterke og av god kvalitet.  

  Vi fokuser også på å designe produkter som er resirkulerbare. Med dette mener vi å produsere produkter som er egnet til å gå inn i en sirkulær loop igjen på en enkel måte og bli til noe nytt. Vi har produkter sertifisert med Cradle to Cradle som fokuserer på akkurat dette.  

  Gjenvinning av tekstil er og har vært en flaskehals på grunn av at de fleste tekstilene i dag er blandinger av ulike fiber for å nå beste holdbarhet og kvalitet på produktene. Det er vanskelig å separere de ulike fibrene i prosessen og få ut material som kan brukes til samme type tekstil igjen.  

  Men, det er mye som skjer på dette feltet nå, og Varner er blant annet med i ett prosjekt som heter WargoTex Development der flere deler av industrien og institusjoner ser på muligheter for å skalere opp tekstil resirkulering på en god måte. 

  Andre ting som bidrar til å lukke sirkelen er å bruke klær lenger, gjenbruke klær, reparere ødelagte klær, lage nye produkter av klær som skal kastes og velge produkter med materialer som er litt bedre for miljøet, noe du kan se på etikettene våre ved sertifiseringer vi har valgt. Du kan lese om alle de ulike materialene vi bruker her 

   

  Overskuddsvarer 

  Varner har som mål å begrense antall overskuddsvarer. Varner har inngått et samarbeid med Fretex. Avtalen gjelder for alle kjeder i alle land og innebærer at alle overskuddsvarer og feilvarer doneres til Fretex og deres samarbeidspartnere. Varer som ikke oppfyller våre helse-, miljø- og sikkerhetskrav kan ikke gis videre og destrueres. ​ 

  Klærne som doneres blir enten solgt videre til inntekt for veldedig arbeid eller gitt bort. En viss andel resirkuleres, og noe går til energiproduksjon. 

  I flertallet av våre butikker står det innsamlingsbokser fra Fretex der du kan resirkulere dine klær.  

 • Miljømerking og sertifisering

  Varner benytter seg av flere sertifiseringer på produkter. På miljø har vi blandt annet valgt Svanen og Cradle to Cradle.

  Svanen 

  Svanemerket er Nordens offisielle og uberoende bærekraftighetsmerke som ett produkt kan få hvis produksjon oppfyller strenge miljøkrav og vurderes i et livssyklusperspektiv. Dette gjelder fra fiber til ferdig produkt. Bomullen er økologisk, polyesteren er gjenvunnen og det er strenge restriksjoner på hvilke kjemikalier det er lov å bruke og krav på hvordan spillvannet skal håndteres etter produksjon.  

  Produkter som oppfyller Svanemerkets kriterier, bærer den kjente Svanen logoen 

   

  Cradle to Cradle (C2C)​ 

  Et produkt som er sertifisert etter Cradle 2 Cradle sertifiseringen har blitt produsert på en mest mulig bærekraftig måte med hele livssyklusen i fokus, fra fiber til slutten av produktets levetid. Produktet må være så sirkulært som mulig og dette innebærer at fiber, kjemikalier, energibruk, håndtering av karbondioksider, vannhåndtering og sosiale aspekter må vurderes sammen.  

  Sertifiseringsordningen er basert på kontinuerlig forbedring og er inndelt i flere ulike nivåer basert på produktets prestasjon. 

 • Transport

  Vi benytter hovedsakelig skipsfrakt for å hente varene fra produksjonsland til butikk. Vi jobber mot å begrense flyfrakt så mye som mulig og det er heldigvis svært få produkter som fraktes med fly i dag. Vi ser også på prosjekter for å transportere varer med tog fra Asia som et godt alternativ til båt. Vårt hovedmål er å velge den mest miljøvennlige og effektive fraktmetoden som mulig.